dimarts, 16 de març del 2010

EL MUSEU DE LA MAR DE SÓLLER...AUSSI EN COURS DE LANGUE !

Com ja vos vàrem anunciar fa un temps, l'AAMMM i el Museu de la Mar de Sóller havien acordat posar els seus mitjans en marxa per tal de cooperar i col.laborar uns amb els altres.
Una de les primeres tasques que s'han portat a terme són les visites.
El passat dia 12 de març un grup d'estudiants de francès de l'IES Madina Mayurqa vàren visitar les instal.lacions. Perque vegeu les possibilitats que ofereix el patrimoni marítim, es tractava d'un grup d'estudiants de l'optativa de francès que visitava el museu per tal de conèixer les relacions Sóller-França. A partir d'aquest nexe, els alumnes pogueren descobrir, no tan sols qüestions de caràcter social, històric i econòmic (el tema de l'emigració i del comerç), sinó també aspectes de caràcter cultural (influències de la llengua francesa en la parla habitual dels sollerics, introducció de moviments i corrents artístiques europees com el Modernisme...), i, com no, aspectes propis i particulars del món de la mar: la construcció d'embarcacions de fusta; els mestres d'aixa; el món de la sanitat...així com també llegendes i tradicions de la contrada. En alguns casos, com en les parts d'una embarcació, es varen incorporar vocables en ambdues llengües: català-francès

L'experiència resultà divertida pels alumnes, els quals es varen engrescar en les feines proposades per n'Aina, mitjançant la recerca dels continguts per tal d'emplenar una fitxa. Una vegada finalitzada la visita ens interessà la seva opinió. Per això la pregunta de rigor era la de: trobau que un museu és un lloc avorrit? La resposta va ser unànime: de cap manera. Els alumnes varen afirmar que s'havien divertit i que havien aprés molt.Diferents moments de la visita