diumenge, 15 de novembre del 2009

La necessitat de la participació social en la gestió del patrimoni


Valgui aquest escrit com a mena de presentació de l'equip que treballa a les bambolines del projecte Alzina barca museu, ja que moltes vegades aquesta feina, aspra i pot lluïda, queda amagada per altres molt més vistoses i divertides. Ambdues tasques són necessàries en un projecte global i en una col·laboració en equip en la qual cadascuna de les parts posa el millor de sí mateixa. No es tracta, evidentment, de negar ni l'una ni l'altra, ni molt menys de superposar-ne una a l'altra, sinó simplement, de treballar en equip.

Què és l'Associació d'Amics del Museu Marítim ?

Potser molts de vosaltres ja ens coneixeu i trobareu innecessària aquesta presentació. És cert que la nostra associació, sorgida l'any 1978 com a plataforma reivindicativa per a la reobertura del aleshores tancat Museo Marítimo de Baleares, porta ja més de trenta anys de feina al darrera. Vos puc assegurar que les gestions fetes al llarg de tots aquests anys omplen un gran nombre folis. Seria excessiu fer-hi esment i gratuït mencionar-les ara. Pel que fa a les nostres activitats, en aquests moments se centren en:

  • Reivindicació de la necessitat d'una institució museística.
  • Difusió de la nostres activitats així com col·laboració en tasques relacionades amb el nostre camp d'actuació.
  • Programes La Nau i Alzina barca museu. Ambdós programes no són independents sinó que l'un és la conseqüència de l'altre, o millor dir, l'evolució de l'altre (no entraré en massa explicacions ja que estem preparant la nostra pàgina web on trobareu major informació).

La Nau fou la primera passa per a la recollida d'embarcacions. Alzina barca museu és la fase final en què una embarcació s'ha restaurat i es posa a l'abast de la població per a la realització d'activitats culturals. Ens trobem, doncs, davant del repte de gestionar la seva organització i el seu finançament. Ambdues qüestions són complicades doncs requereixen d’una infraestructura que s’ha d’anar elaborant a poc a poc a base de veure les inèrcies i les respostes que el projecte va generant a nivell d’administracions i de població.

Des de l'Associació es va pensar en un primer moment en un esquema basat en:


SPONSOR

(finançament)


AAMMM

(aprovació i supervisió del programa)


GESTOR

(desenvolupament)


D'aquesta manera es pretenia mantenir de manera independent la gestió de l'embarcació amb el desenvolupament de la resta d'activitats. Però perquè això fos possible resultava necessari establir i organitzar un finançament adequat: però com?


L'ideal seria poder-lo emmarcar dintre de la participació social promoguda pel mecenatge cultural. Som conscients de què amb la incorporació del sector privat aconseguirem un compromís social, a més a més d’una major flexibilitat i agilitat en la gestió. Es tractaria, doncs de treballar per intentar anar incorporant a poc a poc, mitjançant donacions, a institucions o empreses que volguessin contribuir en la millora del patrimoni a canvi de guanys d’imatge o incentius de caràcter fiscal.


En aquest sentit, i per tal de fomentar la col·laboració, la legislació espanyola recull una sèrie de mesures de foment, tant en la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol (T.VIII); com en la llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquestes normes regulen les iniciatives de col·laboració mitjançant l’increment i la millora en els incentius fiscals.


1-Incentius de caràcter fiscal
-Impost de societats
Actuació deduïble
Inversions o despeses que realitzin per a: La conservació, reparació, restauració, difusió i exposició dels béns de la seva propietat que estiguin declarats d’interès cultural. Deducció del 15% (Article 35.1 de la Llei 43/ 1995 , de l’Impost sobre Societats)

-Impost sobre la renda de las persones físiques

Actuació deduïble

La conservació, reparació, restauració, difusió i exposició dels béns de la seva propietat que estiguin declarats d’interès cultural. Deducció del 15% (Article 55.5 de la Llei 40/ 1998 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d’altres normes tributàries)


2-Guanys d'imatge
A més a més d’aquests tipus d’incentius, no podem oblidar que tota empresa que participi en el programa comptarà amb una sèrie de guanys publicitaris que permetran la difusió de la seva imatge corporativa en totes aquelles activitats en què participi. Les contraprestacions que obtindran els patrons per la seva participació econòmica es configuren i diversifiquen en relació al seu grau de col·laboració de la següent manera:

-Reserva de dues places en activitats programades.

-Dos dies de navegació amb tripulació per exercici (a convenir les dates).

-Enllaç en pàgina web directe amb la pàgina del patró.

-Inclusió del logotip de l’empresa en l’embarcació (banderes).

-Inclusió del logotip de l’empresa en panells expositors.

-Inclusió del logotip en programes informatius/publicacions.

-Invitació a esdeveniments especials (actes culturals realitzats per l’AAMMM)

-Descomptes en cursos i tallers.

-Inscripció com a soci de l’AAMMM.


Hores d'ara, encara que la participació social va fer possible la motorització i la posada en marxa de l'embarcació, s'està treballant fent un petit sondatge amb empreses dins l'àmbit local que, malauradament no han manifestat massa interès. Potser que ens queda molt camí de difusió per donar a conèixer les possibilitats i l'abast del mecenatge cultural. És per això que en aquest moment el finançament d'Alzina queda limitat a les aportacions dels socis; a la subvenció del Departament de Cultura del Consell i a les aportacions en espècie establertes mitjançant convenis entre l'Escola Taller de Mestres d'Aixa del Departament de Medi Ambient (pendent de firmar-se) o el Club Nàutic S'Arenal.


Tanmateix i pel que se desprèn amb la celebració a Barcelona de la Jornada tècnica sobre embarcacions històriques del passat divendres 13, a la que l'Associació va assistir, resulta molt interessant veure els diferents models proposats i l'evolució de cadascun d'ells, amb els pros i les problemàtiques que susciten i generen. El pas cap a fundacions (cas del Rafael) o la generació d'importants federacions (cas galleg) ens obren els ulls cap a models a tenir en compte en el camp de la gestió cultural en el què els actors implicats hem d’intentar trobar noves fórmules que ens ajudin i ens facilitin les tasques.
El passat 24 d’Octubre l’AAMMM va aprofitar per fer una sortida “cloenda” de les activitats d’enguany. En Jaume Amengual ens va alliçonant a poc a poc amb les feines d’abord. Aquí el podeu veure amb el nostre company Pedro Molinera