diumenge, 23 de novembre del 2008

El llaüt Alzina


L'Alzina va ser construïda per a la pesca però també s'ha emprat com a embarcació de transport de contraban, en temps d'estraperlo, i després va ser restaurada als anys 90 per destinar-la a l'esbarjo. Un cop restaurada, va participar a l'Exposició Universal de Sevilla de 1992 com a representant de la marina tradicional de Mallorca. També ha participat a les regates i trobades de vela llatina celebrades a Mallorca els darrers anys. Aquesta embarcació, tot i els canvis, s'ha mantingut amb les característiques formals i els registres originaris de les embarcacions tradicionals de Mallorca. Per això ha estat declarada Bé d'Interès Cultural pel Consell de Mallorca el 2008.


L'Alzina és un llaüt, una embarcació tradicional mallorquina, construïda seguint els patrons habituals dels mestres d'aixa de Mallorca dels anys 40. Concretament va ser construïda el 1945 a Cala Rajada pel mestre d'aixa Miquel Rosselló Tarrassa. Pel que fa a les seves mides, fa 42 pans d'eslora, és a dir, 8'45m. i 2'80m. de màniga. La seva matrícula és 7-PM-1-1017-9. L'Alzina, actualment, és propietat dels Amics del Museu Marítim de Mallorca que col·labora amb el Club Nàutic de s'Arenal amb la intenció de convertir-la en un referent per tots aquells que volen gaudir de la navegació amb una embarcació tradicional amb vela llatina. Els anteriors propietaris van ser Maties Salvà Ros, Lluc Tomàs Munar, Antoni Catany Ponsetí i Ignasi Barceló Fullana.


La restauració de l'Alzina ha anat a càrrec dels tallers de mestre d'aixa del Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca i el Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca. La restauració integral es va donar per acabada el 2007, i va servir, com a objectiu principal, per a l'aprenentatge de l'ofici de mestre d'aixa a la promoció formada al taller de Mestres d'aixa del Consell de Mallorca duta a terme entre el 2005 i el 2007. El taller de Mestres d'aixa del Consell de Mallorca, sota la direcció del mestre Jaume Cifre i la coordinació del tècnic de Patrimoni Marítim del Departament de Medi Ambient Joan M. Pons, durant el 2008, ha continuat la tasca ja començada, i ha muntat un nou motor, eix, pales i altres elements mecànics, i també s'han acabat les feines de l'interior de l'embarcació perquè es puguin iniciar les activitats culturals i esportives a les quals s'ha de destinar.