dimarts, 9 de febrer del 2010

CONVENI AAMMM-COOPERATIVA JOVENT

Com ja vos vàrem anunciar, el passat dia 1 de Febrer l'AAMMM signà un conveni de col.laboració amb la cooperativa Jovent. L'objectiu del mateix és el de treballar de manera conjunta per tal de què els nostres bastiments de petita eslora siguin restaurats pels joves que estan cursant els mòduls de restauració i manteniment d'embarcacions. Sens dubte esteim d'enhorabona ja que, d'una banda podrem contribuir a la consolidació de professionals del sector, a l'hora que podrem actuar i paliar el deteriorament de les nostres embarcacions.

L'encarregat de coordinar i dirigir les tasques serà Jaume Amengual.

Per tal d'encetar la feina, s'ha començat el procés amb la selecció i trasllat de la primera de les embarcacions. En aquest cas, li correspon al bot Famir.Procès de trasllat del bot de les coves fins al taller de la cooperativa Jovent


El bot, una vegada carregat al remolc, preparat per al seu trasllat


Per tal de conservar al màxim els seus trets originals, s'ha procedit a passar a paper vegetal els elements gràfics que el bot porta a popa

DADES REGISTRALS

Nom: Familia Mir FAMIR
Foli: 167/1992 Llista 7
Matrícula: 7ª PM-I-167-92
Classificació: Esbarjo i esportives
Subtipus d’embarcació: Recreo a motor

CARACTERÍSTIQUES:
Eslora: 3,24
Mànega: 0,50
Puntal: 1,29

CONSTRUCCIÓ:
Drassana: Pablo Ferrer (Palma de Mallorca)
Any de construcció: 1962

DIAGNOSI:

De manera general, es pot dir que l'estat de l'embarcació és de regular. S'ha de dir què aquesta embarcació ja va entrar a l'AAMMM restaurada, amb la qual cosa la capa de pintura ha protegit l'estat de la fusta en general, que és bó. Els graus d'humitat que ha patit durant l'estada a les coves han afectat les parts que sempre en resulten més afectades (com la roda o la quilla). Parts que hauran de ser tractades de manera especial.

En aquest cas, emperò, cal dir que el fet de què el Famir presenti condicions óptimes per a la navegabilitat (tant el seu estat actual, com la seva situació jurídica ens ho permeten) ens portarà a realitzar una recuperació integral que -sense afectar els seus trets identificatius- li suposi la seva funcionalitat i utilització posterior.