diumenge, 1 de març del 2009

MEMÒRIA 2008

La recuperació i posterior dinamització de l'Alzina ha estat possible gràcies a l'altruïsta participació d'un grup d'entusiastes que romanen en l'anonimat i crec que és ben just que donem a conèixer al gran públic la seva identitat.

Sé que la lectura d'una memòria resulta monòtona i tediosa, però la seva publicació servirà per a retre'ls un merescut homenatge. Abans, però, m'agradaria fer menció de la decidida intervenció d'un gran amic nostre que no hi figura perquè les seves gestions es remunten anys enrere, és a dir, que fou ell qui sembrà les primeres llavors. M'estic referint a Josep Massot Tejedor, advocat i secretari de l'anterior junta rectora de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca. Ell fou el principal promotor del Projecte La Nau i supervisà la donació del llagut, a més de redactar l'informe que determinà la seva declaració com a Bé d'Interès Cultural.

Gràcies Josep, de tot cor.

___________

Any 2008. Dinamització del llagut Alzina. Actuacions portades a terme durant el transcórrer de l'exercici.

30/01 Redacció i signatura del conveni de col·laboració mitjançant el qual s'estableix l'ús compartit de l'embarcació entre el Club Nàutic Arenal (en endavant CNA) i l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca (en endavant AAMMM). Les despeses de manteniment correran a càrrec de l'AAMMM, mentre que el llagut disposarà d'un amarrament a les instal·lacions del club i de trenta dies anuals d'avarament gratuït.

_______

06/02 Remolc del llagut des de Portocolom, on romania amarrat en roda, fins al CNA. Temps invertit: cinc hores de travessia en condicions de bonança. Hem disposat en tot moment del suport logístic del CNA, que s'ha responsabilitzat de les següents maniobres:

- Pel que fa a la llanxa del comitè de regates que ens ha remolcat, el dia anterior es procedí al seu trasllat fins al Club Nàutic Portocolom, a la junta directiva del qual cal agrair que ens permetessin amarrar-la gratuïtament a les seves instal·lacions.
- Trasllat a primera hora del matí amb una furgoneta del mateix comitè de regates, dels quatre tripulants fins al punt de partida.
- Inici del remolc. Antelm Tomàs Martí i un mariner assignat pel CNA s'han rellevat per a fer timó amb la llanxa, mentre que Gabriel Rosselló Torres i qui subscriu aquestes línies hem fet el mateix amb l'Alzina.
- Avituallament.
- Seguiment permanent de la travessia.

Incidències: Vies d'aigua detectades en ambdós costats de l'obra viva, a l'alçada de les taules bocals. Exhauriment de l'aigua acumulada a l'interior.
_______
13/02 Constitució d'un comitè d'experts que definirà les particularitats del plànol vèlic, de l'arboradura i l'eixàrcia. La nostra proposta contempla la recuperació d'un aparell clàssic i parteix de l'estudi previ d'un extens fons gràfic i documental. Membres del comitè: Manuel Gómez Planas, David Oliver Ramon, Ignasi Barceló Fullana, Antelm Tomàs Martí, Gabriel Rosselló Torres i un servidor.
_______
29/02 Consultes adreçades als nostres col·legues eivissencs, menorquins i catalans per tal de contrastar les proporcions dels aparells que arboren les seves barques. Fem extensiu el nostre agraïment a Antoni Tur Riera i a Josep Gornés.
_______
14/03 Nova reunió del comitè d'experts en el local social del CNA.
_______
27/03 Entrevista amb Francesc Cladera Pomar, Director General de Medi Ambient del Consell de Mallorca, per tal de sol·licitar la intervenció dels alumnes de l'Escola de Mestres d'Aixa en el muntatge del motor nou i dels seus complements, petició que ens ha estat concedida. Amb l'assistència de Joan Manel Pons Valens en qualitat de tècnic de patrimoni marítim, de Gabriel Rosselló Torres en representació del CNA i de qui subscriu aquesta memòria en representació de l'AAMMM.
_______
28/03 Avarament de l'Alzina a l'esplanada del CNA.
_______
01/04 Seguint les recomanacions de Jaume Cifre Bermejo, mestre d'aixa que dirigeix les obres, hem adquirit el material necessari per a la seva execució: pi vermell, pi galleg i tauler fenòlic. Trasllat del material a la nau de Son Bonet a càrrec de l'empresa proveïdora, Bargar, s.a.
_______
02/04 Inici de la intervenció dels alumnes, que es perllongarà durant aquestes properes setmanes. Aquesta contempla l'ajustament de les bancades del motor, la seva compartició i insonorització, el calafatament dels coments afectats i la fixació d'un romball a l'amura de babord, la confecció de pallols, clavilles, d'un arganell i una mampara per a protegir el pou d'àncores, així com la fixació dels travadors i sabates que subjecten les forques en el costat d'estribord. Gairebé de forma simultània, els mecànics de l'empresa Talleres Rigo-Vidal han aliniat el motor, procedint també a la instal·lació de tots els seus complements: eix, bocina, hèlix, dipòsits d'aigua i combustible, filtres, bateries, quadre de comandaments, etcètera.

L'AAMMM ha pogut assumir aquestes despeses gràcies al descompte aplicat per l'empresa instal·ladora i a les aportacions efectuades per la Fundació Drac i la Conselleria de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.
_______
10/04 Nou proveïment de material: pi galleg per a la confecció dels pallols i d'una mampara proveïda d'un portell, així com el tauler fenòlic per la compartició del motor.
_______
11/04 Proveïment d'un tronc corbat d'alzina per a la confecció d'un arganell. Trasllat de la peça escalabornada fins al CNA.
_______
23/04 Desmuntatge del pal major efectuat pel servei de marineria del CNA. Adquisició d'oli fungicida per a la protecció dels elements de l'arboradura, així com de la regala, els cordons, les bites, els corbatons i el capirol de la barca.
_______
15/05 Capitania Marítima de Palma. Tramitació per part de l'AAMMM de l'actualització de la titularitat del vaixell en el Registre Marítim.
_______
19/05 Un cop finalitzada la primera fase de les obres s'ha procedit a pintar l'obra viva del llagut. Empresa Jeroni Llull.
_______
23/05 Exitosa fusa de l'embarcació sense que s'hagi detectat cap anomalia o via d'aigua.
_______
03/06 Sortida amb els mecànics que han intervingut en la instal·lació del motor per tal de comprovar-ne llur correcte funcionament. La potència és tal volta excessiva, però arribada l'hora de cobrir singladures més llargues ho agrairem. Càrrega de 30,63 litres de combustible.
_______
09/06 Amidament de l'aparell efectuat pel mestre veler Josep Matheu Blanquet, que s'encuidarà de confeccionar la vela major i una pollacra.
_______
08/07 Primera inspecció realitzada per Josep Miquel Dalmau, tècnic de l'empresa ECA, autoritzada pel Ministeri de Foment. La revisió del bastiment i de les obres efectuades ha resultat possitiva. Hem aprofitat l'avinentesa per a llastar la barca amb boldes i per protegir el pou d'àncores mitjançant la disposició de sacs per tal d'evitar el fregament dels ferros o de la cadena.
_______
10/07 Confecció de les maniobres més importants de l'eixàrcia a càrrec del mestre xarxer Jaume Amengual Serapio.
_______
11/07 Durant el transcórrer de la setmana hem netejat la barca, hem repassat alguns detalls de l'obra morta i hem protegit els elements de l'arboradura, les forques, els cordons i la regala.
_______
12/07 Presentació oficial de l'Alzina a les instal·lacions del CNA. Assistència d'autoritats. Organismes representats:

- Conselleria de Medi Ambient del Consell de Mallorca.
Catalina Julve Caldentey, Francesc Cladera Pomar, Joan Manel Pons Valens i Jaume Cifre Bermejo.
- Vicepresidència i Conselleria de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.
Joana Lluïssa Mascaró.
- Direcció General de la Mar del Govern de les Illes Balears.
Bartomeu Calafell Salom i Bernat Oliver Font.
- Ajuntament de Llucmajor.
Lluc Tomàs Munar.
- Ajuntament de Palma.
Ferran Tarongí.
- CNA.
Gabriel Dolç Mateu i Gabriel Rosselló Torres.
- AAMMM.
Hortènsia Blanco Sánchez.

Després de la intervenció dels representants de les institucions abans esmentades, mossèn Bartomeu Pont ha procedit a beneir la barca. Mentrestant, s'ha oferit un refrigeri als assistents i els mitjans de comunicació s'han fet ressò de l'esdeveniment publicant els pertinents reportatges a la premsa i televisions locals.
_______
21/07 Compra del material de seguretat i d'un ràdiotransmissor per tal de despatxar l'embarcació a cinc milles de la costa. Empreses proveïdores: Ferreteria La Central i Intelec Centre Nàutic, s.l. respectivament.
_______
01/08 Adquisició d'elements de seguretat i fondeig (Ferreteria La Central). Estiba del material a bord del llagut. A tal efecte, les butxaques o prestatges i els pallols confeccionats pels alumnes de l'escola taller han resultat de gran utilitat. Càrrega d'aigua potable (110 litres) i de combustible (78,83 litres).
_______
06/08 Segona inspecció portada a terme per Josep Miquel Dalmau en representació de l'empresa ECA, que s'encuidarà de tramitar davant la Capitania Marítima de Palma el pertinent certificat de navegabilitat.
_______
28/08 Ens hem desplaçat amb n'Ignasi Barceló Fullana fins a Cala Rajada per tal de recollir informació relacionada amb el llagut. Ens hem entrevistat amb Jaume Fuster Alzina, gerent de l'Institut Social de la Marina, que ens ha promès que revisarà els arxius a la recerca de qualsevol dada vinculant. També hem obtingut el mateix compromís de Joan Ramon Esteva i Jeroni Ferrer, patró major i secretari de la Confraria de Pescadors de Cala Rajada, respectivament. D'altra banda, hem recollit patrimoni immaterial enregistrant les converses mantingudes amb diverses persones d'edat avançada, que ens han aportat valuoses dades referents a la història del vaixell, del mestre que el construí i dels primers armadors.
_______
30/08 Prova de natació. Participació de l'Alzina a la travessia que es celebra anualment des de la Platja de Sant Antoniet fins a Cala Mosques. Trasllat d'alguns dels participants fins al CNA.
_______
31/08 Celebració del Dia de la Vela a les instal·lacions del CNA. Sortida testimonial amb el llagut.
_______
02/09 Contactes establerts amb els nostres companys de Cala Rajada, que ens han posat al corrent de les gestions realitzades. Dissortadament, només es conserven documents oficials d'ençà de l'any 1958, data a partir de la qual el llagut ja operava a la badia de Palma. Agraím en qualsevol cas a Jaume Fuster, Joan Ramon Esteva i Jeroni Ferrer el seu esforç.
_______
05/09-07/09 Celebració de la Diada de Mallorca al CNA.

- Divendres. Jornada inaugural. Conferència a càrrec d'Ignasi Barceló Fullana exposant la història del llagut, així com els resultats obtinguts de les gestions prèviament realitzades a Cala Rajada.
- Dissabte. Primera regata suspesa a causa del mal temps. Joan Mario Rabassa Fiol, mestre d'aixa titulat, ens ha oferit una conferència basada en l'emmotllament en fred aplicat a la construcció naval.
- Diumenge. Segona regata, amb la sortida testimonial de l'Alzina. Dinar de germanor i lliurament de trofeus.
_______
10/09 Entrevista realitzada per un equip de redacció d'IB3 TV. Continguts emesos dins el context del telenotícies de l'endemà.
_______
12/09 El mestre artesà Josep Matheu Blanquet ens ha lliurat la vela major i el floc de cotó amb les ralingues sargides per fora. Dies abans realitzàrem un senzill reportatge fotogràfic que recull el treball manual i la tècnica aplicada.
_______
22/09 Pagament dels serveis oferits per l'empresa ECA, amb la consegüent obtenció del certificat de navegabilitat que ens permet operar a cinc milles de la costa embarcant un total de nou tripulants.
_______
24/09 Entrevistes realitzades per un equip de redacció de TV Mallorca dins el context d'un programa monogràfic que s'emetrà a partir del proper mes de novembre. Amb les següents intervencions:

- Conselleria de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Escola taller de mestres d'aixa: Joan Manel Pons Valens i Jaume Cifre Bermejo.
- CNA: Gabriel Rosselló Torres en qualitat de vicepresident de l'entitat.
- AAMMM: Hortènsia Blanco Sánchez i Antoni Josep Munar Reus.
_______
25/09 Adquisició d'escuma ignífuga per tal d'insonoritzar el motor (Planisi, s.a.). Quan a la seva complicada compartició, cal destacar la bona feina executada pels alumnes de l'escola taller.
_______
02/10 Davant l'absència de Jaume Cifre Bermejo, que gaudeix d'unes merescudes vacances, en Josep Florit, un dels oficials que treballen a la drassana, ha pres nota de les tasques pendents: instal·lació de clavilles, fixació dels travadors de les forques, adaptació dels pallols, reparació d'un quarter, etcètera. La pluja i el mal temps han dificultat seriosament l'execució dels esmentats treballs.
_______
04/10 Enferiment de les veles, amb la participació de David Oliver Ramon, Antelm Tomàs Martí, Gabriel Rosselló Torres i un servidor.
_______
13/10 Hem anulat la sortida prevista amb el llagut a causa del mal temps. Tripulants convocats: Antoni Muntaner Amorós, Francesc Gomis Massanet, Gabriel Rosselló Torres i Antoni Josep Munar Reus.
_______
18/10 Exitosa sortida amb l'Alzina. Tripulants convocats: David Oliver Ramon, Gabriel Rosselló Torres, Francesc Gomis Massanet, Ignasi Barceló Fullana i Antoni Josep Munar Reus.
_______
24/10 Les sortides efectuades ens han permès detectar alguns problemes relacionats amb l'eixàrcia i al correcte govern de les maniobres, que s'han resolt gràcies a la intervenció del mestre xarxer Jaume Amengual Serapio. Disposició d'un reforç de pell a les maniobres més compromeses i confecció de quatre defenses d'espart.
_______
27/10 Pagament de factures:

1) Funda de lona impermeable per a la protecció de la vela major, que podrà romandre sempre enferida (Velera Josep Matheu).
2) Neteja de l'embarcació. Adquisició d'una mànega i dels seus complements segons les següents factures:
2.a) Ferreteria Molinar. Mànega i difusor.
2.b) CNA. Adaptador.
3) Despeses vinculades a la festa de presentació del llagut segons factura emesa pel CNA, que assumeix la meitat del cost total del catering.
_______
16/11 Sobre les entrevistes realitzades el dia vint-i-quatre de setembre per un equip de periodistes de TV Mallorca. Emissió del programa Cròniques, amb el títol Mallorca i la Mar.
_______
06/12 Sortida amb l'Alzina. Tripulants convocats: Gabriel Rosselló Torres, Antelm Tomàs Martí, Albert Gualda Ripoll, Hortènsia Blanco Sánchez, David Oliver Ramon, Francesc Gomis Massanet i Antoni Josep Munar Reus. Preparació d'un taller de toponimia. El mal temps i la mar vella ens han impedit inspeccionar com cal els indrets que revesteixen un major interès lingüístic i etnològic.
_______
30/12 Contactes establerts amb el Club Nàutic de S'Estanyol de Migjorn i amb l'Ajuntament de Llucmajor per tal d'organitzar amb el suport del Club Nàutic S'Arenal una trobada d'embarcacions clàssiques a S'Estelella el mes de juliol de 2009.
________________

Antoni Josep Munar Reus